Thông tin về Bài kiểm tra

Chào mừng bạn đến với cổng Thông tin về Bài kiểm tra!

Tại đây, bạn có thể tìm thấy Bảng Thông tin Dành cho Thí sinh của mình, trong đó có tất cả các thông tin bạn cần để chuẩn bị cho bài thi của mình. Trong đó bạn sẽ tìm thấy:

 • Các quy tắc và thủ tục làm bài kiểm tra
 • Thông tin liên hệ dành cho hội đồng cấp phép của bạn
 • Danh sách đầy đủ các tài liệu tham khảo và học liệu
 • Và nhiều hơn nữa

Vui lòng chọn tiểu bang của bạn và cơ quan tổ chức bài thi dưới đây để tải xuống Bảng thông tin Dành cho Thí sinh chính thức.

Florida

Alachua County – Unincorporated

Brevard County

Broward County

  Broward County Mechanical

  Broward County Engineer

  Charlotte County

  Citrus County

  City of Gainesville

  City of Port St. Lucie

  Clay County

  Collier County

  Florida Contractor Examinations

  Duval County

  Escambia County

  Flagler County

  Gulf County

  Highlands County

  Hillsborough County

  Lee County

  Madison County

  Manatee County

  Martin County

  Miami-Dade Construction Trades

  Miami-Dade County

  Nassau County

  Okaloosa County

  Okeechobee County

  Orange County

  Osceola County

  Palm Beach County

  Pasco County

  Pinellas County

  Polk County

  Polk County Municipal Board

  Putnam County

  Santa Rosa County

  Sarasota County

  St. Johns County

  St. Lucie County

  Taylor County

  Volusia County

  Volusia County Health Department